Privacy

Gegevensbeschermingsverklaring

U kunt onze site bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij slaan alleen toegangsgegevens op zonder persoonlijke verwijzing, zoals de naam van uw internetprovider, de pagina van waaruit u ons bezoekt of de naam van het gevraagde bestand. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om ons aanbod te verbeteren en hieruit kunnen geen conclusies worden getrokken over uw persoon.

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u ons deze vrijwillig verstrekt in het kader van uw bestelling, bij het openen van een klantaccount, bij het invullen van een contactformulier of bij het aanmelden voor een nieuwsbrief. Wij gebruiken de gegevens die u zonder uw afzonderlijke toestemming verstrekt uitsluitend voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling.

Wij slaan de overeenkomsttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze c per e-mail. De Algemene Voorwaarden kunt u hier inzien. Uw bestelgegevens zijn om veiligheidsredenen niet langer via het internet toegankelijk.

Na de volledige voltooiing van de overeenkomst en de volledige betaling van de koopprijs worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bepalingen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk gewenst moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder omschreven contactmogelijkheid of door gebruik te maken van de daarvoor bedoelde functie in het klantaccount.

Het doorgeven van persoonsgegevens

Om de overeenkomst na te leven, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de vervoerder die de bestelling zal afleveren, voor zover dit nodig is voor de levering van bestelde artikelen. Afhankelijk van de betalingsprovider die u in het bestelproces kiest, geven wij de voor dit doel verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan betalingsproviders in opdracht van ons of aan de geselecteerde betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsproviders deze gegevens ook zelf, indien u daar een rekening heeft. In dit geval dient u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens bij de betalingsprovider aan te melden. Indien van toepassing, geldt de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsprovider.

Gegevensbeveiliging

Uw persoonsgegevens worden via een versleutelde SSL-verbinding over het internet verzonden. Wij beveiligen onze website en overige systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. De toegang tot uw klantaccount is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. U dient uw toegangsinformatie te allen tijde vertrouwelijk te behandelen en het browservenster te sluiten wanneer u de communicatie met ons beëindigt, vooral wanneer u uw computer met anderen deelt.

Inzagerecht

Volgens de Federale Wet op de gegevensbescherming hebt u recht op inzage in uw opgeslagen gegevens en op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op verschillende pagina’s om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en u in staat te stellen bepaalde functies te gebruiken. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie (de zogenaamde sessiecookies) van uw harde schijf verwijderd. Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons in staat om uw computer te herkennen wanneer u onze site opnieuw bezoekt (zogenaamde permanente cookies).

Deze cookies worden gebruikt om u te begroeten met uw gebruikersnaam en maken het voor u overbodig om uw wachtwoord opnieuw in te voeren of opnieuw formulieren met uw gegevens in te vullen voor bestellingen in de toekomst.

Het is onze partnerbedrijven niet toegestaan om via onze website persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken door middel van cookies. Wij maken ook geen persoonsprofielen aan.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de instelling van cookies en per geval beslissen of u deze accepteert of niet. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze online shop beperkt zijn.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een Webanalysedienst van Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden waarmee uw gebruik van de website geanalyseerd kan worden zoals bijvoorbeeld zogenaamde “cookies”; tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Door IP-anonimisatie op deze website zal het IP-adres worden ingekort voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of naar andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgebracht naar een Google-server in de VS en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van de middels de cookie verkregen en over uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google blokkeren, door de via de volgende link verkrijgbare Browser-Add-on voor het blokkeren van Google Analytics te downloaden en te installeren. Meer informatie over het tracken door Google vindt u op de pagina Gegevensbescherming.

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, zal uw e-mailadres met uw afzonderlijk gegeven toestemming voor reclamedoeleinden worden gebruikt totdat u zich voor deze nieuwsbrief afmeldt. Als u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, gebruiken wij de hiervoor benodigde of de door u afzonderlijke verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. Uw e-mailadres wordt aan andere bedrijven niet doorgegeven voor reclamedoeleinden. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief en u kunt zich afmelden door een bericht te sturen naar de hieronder vermelde contactmogelijkheid of door gebruik te maken van de daarvoor bedoelde link in de nieuwsbrief.

Voor onze e-mailmarketing werken wij samen met de bedrijven Mailchimp, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318 (USA), en Laposta, Het Zwanevlot 146, 7206 CH Zutphen (Nederland).

Informatie over het gebruik van gegevens door Mailchimp vindt u in de Gegevensbeschermingsverklaring van Mailchimp.

Facebook

Op onze website worden zogenaamde Social Plugins (“Plugins”) van het sociale Netwerk Facebook gebruikt, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) wordt beheerd. De Plugins zijn met een Facebook-Logo of de toevoeging “Social Plugin van Facebook” of “Facebook Social Plugin” gemarkeerd. Een overzicht van de Facebook Plugins en hun uiterlijk vindt u hier.

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie die uw browser op de betreffende pagina van onze website bezocht, ook wanneer u geen Facebook-account hebt of u op dat moment niet op Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks door uw browser naar een Facebook-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Indien u op Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-profiel koppelen. Indien u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de “Vind ik leuk”-knop te drukken of door commentaar te geven, wordt deze informatie eveneens direct naar een server van Facebook verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op uw Facebook-profiel gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden getoond.

Voor het doel en de omvang van het verzamelen en verder verwerken en gebruiken van de gegevens door Facebook, alsook voor uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het Gegevensbeleid van Facebook.

Als u niet wilt dat Facebook de informatie die via onze website wordt verzameld rechtstreeks aan uw Facebook-profiel koppelt, dient u zich af te melden bij Facebook voordat u onze website bezoekt. Ook kunt u het laden van de Facebook plugins met add-ons voor uw browser, bijv. met de “Facebook Blocker“ volledig blokkeren.

Toestemming intrekken

De toestemming die u uitdrukkelijk tijdens het bestelproces hebt verleend kunt u op elk moment intrekken. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de daarvoor bedoelde links op onze homepage of het onderstaande contactformulier.

Contactpersoon voor gegevensbescherming

Indien u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, het vrijgeven, corrigeren, blokkeren of verwijderen van gegevens of het intrekken van verleende toestemming, neemt u dan contact met ons op via de contactgegevens op onze contactpagina.