Bestelling & Levering

  • Wij versturen betaalde bestellingen altijd binnen 1 werkdag.
  • De verzendkosten bedragen €4.99 per order.
  • Verzendkosten (€4.99) worden berekend in stap 3. Gratis verzending vanaf €39,99
  • Het minimum orderbedrag bedraagt €9.95 per order. Dit is omdat wij een groothandel zijn. Onze prijzen zijn dermate scherp, dat een minimumbedrag noodzakelijk is.
  • Florablom.com levert in Nederland én de rest van de Europese Unie.
  • Onze verzendpartner is PostNL, bij wie wij te allen tijde kunnen zien waar het pakket zich bevindt. Tevens dient er voor het pakket getekend te worden. Als er niemand thuis is, dan zal de koerier proberen om het pakket bij de buren af te leveren. Als dit niet lukt, wordt een afleverafspraak gemaakt d.m.v. een kaart in de brievenbus. Wij leveren niet op zondagen.

Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben recht tot herroepen overeenkomstig de volgende bepaling, waarbij een consument een natuurlijk persoon is die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die buiten zijn gebruikelijke bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Ontbinden

Herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De annuleringstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de eindartikelen in ontvangst heeft of hebben genomen.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, dient u ons,

Koeman Flowerbulbs
Hemmerbuurt 36
1607 CJ Hem (Nederland)
Telefoon: +49 (0)30-22409375
Telefax: +31 (0)848366002
E-mail: info@gartencenterkoeman.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. per brief, telefax of e-mail) te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te ontbinden. U kunt daarvoor het bijgevoegde modelformulier voor herroepen gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om te voldoen aan de beperking van de annuleringstermijn, volstaat het dat u de kennisgeving van annulering vóór het verstrijken van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van de annulering

Indien u deze overeenkomst ontbindt, zullen wij alle van u ontvangen betalingen inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten omdat u een ander type levering hebt gekozen dan het goedkoopste standaard door ons aangeboden type levering) onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw annulering van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als door u gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de artikelen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de artikelen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder plaatsvindt.

U dient de artikelen onverwijld en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons over de ontbinding van deze overeenkomst informeert, aan ons te retourneren of te overhandigen. Er wordt aan deze termijn voldaan indien u de artikelen voor het einde van de termijn van 14 dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de artikelen.

U bent alleen dan aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de artikelen indien deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de artikelen die niet noodzakelijk is om de staat, de eigenschappen en de werking van de artikelen te controleren.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van artikelen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zal worden overschreden;

Download het annuleringsformulier